Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος - Η πρωινή προσευχή να προηγείται της εργασίας

 Πρωινή Προσευχή: Να έρχεσθε εδώ με μεγάλη προθυμία και να αναπέμπετε στο Θεό των όλων τις πρωινές σας προσευχές και εξομολογήσεις, να Τον ευχαριστείτε για τα αγαθά που σας έχει χαρίσει και να Τον παρακαλείτε να λάβετε μεγάλη βοήθεια για να μπορέσετε κατόπιν να τα διατηρήσετε…

 

 


 

Και έτσι μετά την αναχώρησή σας από εδώ να αρχίζετε ο καθένας την εργασία σας με κάθε ευλάβεια. Ο ένας ας πηγαίνει στην χειρωνακτική εργασία, ο άλλος στη στρατιωτική του υπηρεσία και ο άλλος στις πολιτικές του ασχολίες∙ ο καθένας με φόβο και αγωνία να αρχίζει την εργασία του και έτσι ας διανύει τον καιρό της ημέρας, σαν να οφείλει το εσπέρας να έρθει πάλι εδώ και να αποδώσει λόγο στον Κύριο και να ζητήσει συγνώμη για τα πταίσματά του. Διότι δεν είναι δυνατόν, και αν ακόμη πάρουμε αμέτρητα ασφαλιστικά μέτρα, να μην πέσουμε σε πολλά και διάφορα σφάλματα∙ ή θα κάνουμε απρεπείς σκέψεις στο νου μας, ή θα δούμε απρεπή θεάματα ή θα ξοδέψουμε τον καιρό μας άσκοπα και στα χαμένα και χωρίς καμμιά ωφέλεια.

 

Και γι’ αυτό πρέπει κάθε εσπέρα να ζητάμε συγγνώμη για όλα αυτά από τον Κύριο, να καταφεύγουμε στην φιλανθρωπία του Θεού και να Τον παρακαλούμε. Και αφού περάσουμε τη νύκτα με πολλή προσοχή, πάλι έτσι το πρωί να καταφεύγουμε σε εξομολόγηση, ώστε ρυθμίζοντας ο καθένας μας τη ζωή του με τον τρόπο αυτόν, να μπορέσουμε να περάσουμε ακίνδυνα το πέλαγος της παρούσας ζωής και ν’ αξιωθούμε της φιλανθρωπίας του Κυρίου. Και όταν μας καλεί η ώρα της συνάξεως, να προτιμούμε από όλα τα άλλα τα πνευματικά και την εδώ σύναξή μας, για να τακτοποιήσουμε με ασφάλεια τα όσα έχουμε αποκτήσει.

 

ΠΗΓΗ: Κατήχησις Η΄, ΕΠΕ 30, 510-512

Από το βιβλίο: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄,  Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ - Τα νεύρα της ψυχής» https://www.agiooros.net/

 

 


 

κ τς ερς Μονς