Τα πνευματικά αγαθά είναι ανώτερα από τα υλικά, έχουν αιώνιο αντίκρισμα

 Κάποιος φιλομόναχος χριστιανός επισκεπτόταν τακτικά τους Γέροντες στην έρημο για να ωφελείται από τη διδασκαλία των. Κάποτε ανακάλυψε ένα πολύ γέρο και άρρωστο Ερημίτη. Τον λυπήθηκε και θέλησε να του αφήσει όσα χρήματα είχε μαζί του, για τις ανάγκες του.

 

 


 

– Κράτησέ τα, Αββά, του έλεγε παρακαλεστικά. Είσαι γέρος κι άρρωστος. Δεν μπορείς πια να εργάζεσαι.

 

– Εξήντα ολόκληρα χρόνια υποφέρω από τούτη την αρρώστια και με του Θεού τη βοήθεια δεν μου έλειψε ποτέ τίποτε. Εκείνος που έχει τη φροντίδα μου αδιάκοπα μου στέλνει πάντα τα αναγκαία. Θέλεις λοιπόν τώρα εσύ, Αδελφέ, να διώξης τον Τροφέα μου; είπε ο γέρων Ερημίτης και με κανένα τρόπο δεν δέχτηκε τα χρήματα.

 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύττει: «Τί λοιπόν εναι τά νθρώπινα πράγματα; Στάχτη καί σκόνη, καί σάν χνούδι μπροστά στόν νεμο, καπνός καί σκιά, φύλλο περιφερόμενο δ καί κε καί νθος, νειρο καί μθος καί παραμύθι, νεμος καί έρας πλς σιγανός πού φεύγει καί χάνεται, φτερό πού δέ στέκεται, φύσημα έρα πού τρέχει καί τιδήποτε λλο πάρχει πιό μηδαμινό πό ατά.»

 

Μη φροντίσεις με αγωνία για τα δικά σου θέματα, αλλά άφησέ τα στο Θεό. Γιατί, αν φροντίσεις εσύ, φροντίζεις σαν άνθρωπος· αν όμως προνοήσει ο Θεός, προνοεί σαν Θεός. Λοιπόν, για να πάνε καλά τα θέματά σου και να απαλλαγείς από κάθε αγωνιώδη φροντίδα, φρόντισε για τα πνευματικά και περιφρόνησε τα βιοτικά, γιατί έτσι και τη γη θα επιτύχεις μαζί με τον ουρανό και τα μελλοντικά αγαθά θα κερδίσεις.

Κανείς δεν είναι πιο ευτυχισμένος και αξιομακάριστος από τον άνθρωπο, που βοηθιέται από το χέρι του Θεού.

 

Ας μην καταφεύγουμε στις ανθρώπινες εξουσίες, ούτε να επιδιώκουμε την προστασία τους. Γιατί τίποτε δεν υπάρχει επισφαλέστερο από την ανθρώπινη βοήθεια. Κι αυτό είναι ικανή να μας το διδάξει η πείρα των πραγμάτων.

 

Σταθείτε ασάλευτοι, αμετακίνητοι, ανίκητοι, περιμένοντας την ελπίδα του Θεού και την από εκεί βοήθεια, προς την οποία τίποτε δεν συγκρίνεται.

 

«Η βοήθειά μου ας έλθει από τον Παντοδύναμο Κύριο», όχι από ανθρώπους, ούτε από ίππους, ούτε από χρήματα, ούτε από συμμάχους, ούτε από οχυρώματα. «Η βοήθειά μας θα έλθει από τον Παντοδύναμο Κύριο».

 

ΠΗΓΗ: https://iconandlight.wordpress.com/2021/09/28/68692/

 

 


 

κ τς ερς Μονς